Let’s Organice traint, adviseert en coacht op het gebied van persoonlijke productiviteit en organisatie.

Email, post, agenda's

Door de dagelijkse stroom aan e-mails, post, volle agenda’s, afspraken en overleggen krijgen medewerkers vaak het gevoel dat zij de controle over hun werk verliezen. In een niet goed georganiseerde werkomgeving is het voor medewerkers moeilijker om prioriteiten in hun werk aan te brengen.Hierdoor kunnen medewerkers een hoge werkdruk ervaren, terwijl hun productiviteit en ook de kwaliteit van hun werk afneemt. 

Werkstress vs Werkplezier

Ook is de kans op uitval door werkstress in een niet goedgeorganiseerde werkomgeving groter. Onder dergelijke omstandigheden kunnen medewerkers na een dag werken het gevoel hebben dat zij niet zijn opgeschoten en nog bergen werk moeten verzetten. Hierdoor kunnen medewerkers zich minder goed ontspannen en neemt het werkplezier af. 

Dat kan anders!

Dit kan ook anders. Let’s organice heeft een methodeontwikkeld om slimmer te werken om overzicht,
structuur aan te brengen en nietonbelangrijk meer plezier te ervaren in het werk.

 

Let’s organice geeft trainingen in het organiseren en structuren van het werk en de werkomgeving. Een training kan bestaan uit eenaantal sessies, waarin de individuele medewerkers een-op-een worden begeleid bij het organiseren van hun werkzaamheden. De trainingen worden op de werkplek gegeven. 

Wat kan Let's Organice voor jou betekenen?

Let’s organice richt zich op zelfstandigen, kleine en grote bedrijven, overheden en semi-overheden.

 

Bekijk het aanbod of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een gesprek.

Neem contact op