Werkmethode

Let’s organice kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht en de praktische opzet van de trainingen. Door de trainingen op de werkplek te geven in meerdere relatief korte sessies met tussenpose van steeds 2 weken kan de theorie direct aan de praktijk getoetst.

De trainingen van Let’s organice zijn gebaseerd op verschillende organise methoden waaronder de bekende Getting Things Done en De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit.

Na een persoonlijke intake, behoefte inventarisatie, maakt Ilse een plan van aanpak. En dan gaan we samen aan de slag.

Het idee is dat iedereen die een training volgt uiteindelijk het zelf moet doen, zelf in beweging komen, maar dat hoeft niet alleen. Let’sorganice is er om de beweging samen met jou in gang te zetten en te zorgen dat verandering een blijvende verandering is.