Werkmethode

Let’s organice kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht en de praktische opzet van de trainingen. Door de trainingen op de werkplek te geven in meerdere relatief korte sessies met tussenpose van steeds 2 weken kan de theorie direct aan de praktijk getoetst.

De trainingen van Let’s organice zijn gebaseerd op verschillende organise methoden waaronder de bekende Getting Things Done en De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit.

Na een persoonlijke intake, behoefte inventarisatie, maakt Ilse een plan van aanpak.